Proizvajati kakovostne izdelke in njihovo kakovost nadzirati z uveljavljenimi certifikati, merilno tehniko in usposobljenimi sodelavci…
MBA 2B d.o.o.

Pri vseh dejavnostih upoštevamo načelo "preprečevati je bolje kot zdraviti", zato so naši proizvodi skrbno načrtovani in izdelani.

Za še večje zaupanje kupcev v naše izdelke ter z namenom utrditve položaja na domačem in tujih trgih smo se odločili za sistem vodenja kakovosti, ki temelji na standardu ISO 9001:2015, saj nam uveljavljanje takšnega načina dela omogoča nenehno izboljševanje delovanja podjetja.

9001:2015
X

MBA d.o.o.

Copyright